บริษัท เดอะเบสท์ มัลติมีเดีย โปรเฟสชั่นแนล จำกัด           (THE BEST MULTIMEDIA PROFESSIONAL CO.,LTD.) 
ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105552067265 ประกอบธุรกิจประเภท
ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ปรับปรุง ซ่อมและบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย เครื่องเสียงห้องประชุม ระบบแสง ระบบภาพ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ระบบเสียงประกาศ สำหรับห้องประชุม งานแสดงสินค้า โรงละคร โรงเรียน โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และน้ำยากัดสนิมพร้อมเคลือบป้องกันสนิม สำหรับพื้นผิวโลหะทุกชนิด ทางบริษัทฯยินดีและเต็มใจให้บริการสำหรับทุกท่านครับ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE