โปรโมชั่น
ออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ติดตั้งระบบไฟเวที
The Best Multimedia

รับออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ปรับปรุง ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบมัลติมีเดีย เครื่องเสียงห้องประชุม ชุดประชุมออนไลน์ [VDO Conference] ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ แบบมีสาย และไร้สาย สำหรับ โรงเรียน โรงงาน อาคาร สำนักงาน และที่พักต่างๆ

รับประกันสินค้าจากศูนย์ 1 ปี + จนท.เข้าดูแล (Maintenance) 2 ครั้ง+ บริการทั้งหมด +  

  + ผลงานที่ผ่านมา +


บริษัทฯ ดำเนินงาน คุภาพ ภายใด้มาตรฐาน โดยคำนึงถึง

- การ กแบบระบบ จะเน้นประโยชน์การใช้งานจริง ตามความต้องการภายใต้งบประมาณที่กำหนด แต่ยังคงถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

- อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน และ เป็นอุปกรณ์ที่มาจากผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง มีรับประกันหลังการขาย

- การติดตั้งจะใช้ทีมงานที่มี ามชำนาญ เฉพาะด้านตามลักษณะงาน

- หลังการติดตั้งจะมีการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบพร้อมปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน 2 ครั้ง ในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน (6 เดือนต่อครั้ง)

The Best Multimedia Professional Co., Ltd. is running the business by controlling all assignments with standard quality.

- The System Design is not only based on real advantages of end users, but also assist them to match the requirements with budget

- The supply items are based on standard Quality from direct importer. So, we provide the guarantee service.

- The installation will be classified by Skillful team and job description.

- Test Run & Maintenances will be set totally 2 times within guarantee period of 12 month. (Every Six Month)


BMP ยินดีให้บริการ

Add friend
โทรเลย 081 565 2255