โปรโมชั่น
Portfolio

[ ผลงานที่ผ่านมา ]


  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
  งาน : ออกแบบ / ติดตั้งระบบภาพและเสียง สำหรับ ห้องประชุม
  Idea : ออกแบบตามการใช้งาน ห้องประชุม เน้น ประชุม / สัมมนา และ มีการเปิดไฟล์นำเสนองาน [ โปรเจคเตอร์ (Projector) ] โดยการเลือกใช้สินค้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับงบประมาณ แต่ยังเน้นคุณภาพ และ ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

 • ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
 • ออกแบบระบบเสียงห้องประชุม
 • ติดตั้งระบบภาพห้องสัมมนา
 • โปรเจคเตอร์ ห้องประชุม


  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  งาน : ปรับปรุงระบบไฟเวที สำหรับ ห้องแสดงดนตรี
  Idea : ออกแบบจากปัญหาการใช้งาน (แสงสว่างไม่พอ) โดยการเลือกใช้ สินค้าเกรด Studio เสริมเพิ่มเติมจาก โคมไฟหลอดใส้แบบเดิม เปลี่ยนเป็นหลอดชนิด LED เพื่อประหยัดพลังงาน และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • ปรับปรุงระบบไฟเวที
 • ติดตั้งระบบไฟเวที
 • ระบบไฟส่องเวที


  บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด
  งาน : ออกแบบ / ติดตั้งระบบเสียงตามสาย และ ชุดระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค / เสียง Background Music สำหรับโรงงาน
  Idea : ออกแบบจากการใช้งาน เน้น เสียงประชาสัมพันธ์ และ เปิดเพลง โดยการเลือกใช้ ลำโพง แบบ Music Horn Speaker และใช้ Wireless Microphone คลื่น UHF แบบ Digital ทำให้รองรับการใช้งานที่ดีกว่า (โดนคลื่นอื่นแทรกได้ยาก)

 • บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด
 • ออกแบบติดตั้งระบบเสียงตามสาย
 • ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค Background Music ภายในโรงงาน
 • ระบบเสียงภายในโรงงาน


  บริษัท เวล ออแกไนซ์ จำกัด
  งาน : ออกแบบ / ติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับห้องประชุม
  Idea : ออกแบบจากการใช้งาน (เป็นอุปกรณ์เสริมจาก Computer) โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ชุดประชุมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง ในชุดประกอบด้วย PTZ Camera + Microphone + Speaker

  ++ ราคาประหยัด ++ ครบจบในชุดเดียว เหมาะสำหรับห้องขนาดประมาณ 6*8 เมตร

 • บริษัท เวล ออแกไนซ์ จำกัด
 • ออกแบบติดตั้งระบบ Video Conference
 • ชุดประชุมออนไลน์
 • ระบบประชุมออนไลน์

หมายเหตุ: เป็นผลงาน บางส่วน จากทางบริษัทฯ เท่านั้นเครื่องเสียงห้องประชุม  ระบบประชุมออนไลน์

  ระบบเสียงตามสาย

  ไฟเวที

BMP ยินดีให้บริการ

Add friend
โทรเลย 081 565 2255